Poliklinika Milojevi¦ç_Ljubo Pavasovi¦ç Viskovi¦ç i Nikola Milojevi¦ç