Meet dr. Duduković

Estetski zahtjevi današnjice visoko su postavljeni: od stanova u kojima živimo, automobila koje vozimo, odjeće koju nosimo i, naravno, fizičkog izgleda od kojeg ne možemo pobjeći. Upravo […]

»