Poliklinika Milojevi¦ç_Sun¦Źana, Nikola i Dubravka Milojevi¦ç