#POKAZISE 2024

#pokazise inicijativa za borbu protiv akni

Jedna osoba može rezervirati JEDAN besplatan pregled.

Vaši privatni podaci neće se javno iznositi niti prosljeđivati.

Komunikacija s liječnikom, kao i sam pregled odvijat će se u potpunoj diskreciji.

Ime, prezime i kontakt telefon bit će dostupan samo liječniku kod kojeg ste se prijavili na pregled radi eventualnih obavijesti oko termina ili kašnjenja.

Liječnik nije dužan izvršiti pregled ako nije vezan za problematiku akni.

Najprije odaberite grad, potom željenu zdravstvenu ustanovu u kojoj želite obaviti pregled, te jedan od ponuđenih termina. Rezervacije će biti otvorene sve do popunjavanja predviđenog broja termina. Nakon prijave i uspješne rezervacije, obavijest o potvrdi termina bit će poslana na mail adresu navedenu u prijavnom obrascu. Prijave su moguće po sistemu jedna osoba-jedan termin, a dobiveni termini su fiksni te ih nije moguće naknadno mijenjati. Stoga je važno na pregled doći u zakazano vrijeme, bez kašnjenja. Besplatni pregled akni u okviru akcije #pokazise 2024 uključuje preventivni pregled te savjetovanje oko eventualnog potrebnog liječenja. Svaki daljnji tretman, odnosno propisana terapija ili dijagnostički postupci, nisu dio ove akcije.

Ukoliko budete spriječeni doći na dogovoreni termin, molimo javite na vrijeme na mia@estetica.hr. Hvala!

Osobe koje su se u prethodnim akcijama prijavile za pregled, a zatim se na istom nisu pojavile, neće biti uzete u obzir prilikom prijave.

Odaberite grad i polikliniku za besplatan pregled