Zoran Veir

Prim. dr. sc. Zoran Veir, dr. med., spec. kirurgije i subspec. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

Pročitajte više...
Dr. Zoran Veir diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine. Završio je poslijediplomski studij iz biomedicine, a specijalističko usavršavanje provodi na Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB-a Dubrava i KBC-a Zagreb. Educirao se u više inozemnih klinika za plastičnu kirurgiju – u Münchenu, Beču, New Yorku, Madridu, Milanu… Završio je više tečajeva o rekonstrukcijskoj kirurgiji dojke, onkoplastičnoj kirurgiji i mikrokirurgiji te sudjelovao na brojnim radionicama o estetskoj kirurgiji. Sudionik je mnogih domaćih i međunarodnih kongresa, a znanstveni su mu radovi objavljeni u međunarodnim stručnim časopisima.

Član je tima za edukaciju u rekonstrukciji dojke KBC-a Zagreb, međunarodnih stručnih asocijacija plastičnih kirurga, tajnik HDPREK-a te suradnik na brojnim znanstvenim projektima. Od 2005. godine stalni je sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću i plastičnu kirurgiju, imenovani mentor za obuku kandidata za stalne sudske vještake iz područja plastične kirurgije.


Pročitajte još i ...