Zoran Veir

Prim. dr. sc. Zoran Veir, dr. med., spec. kirurgije i subspec. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

»

Dinko Bagatin

Specijalist opće, sub. plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije Dr. Dinko Bagatin najviše se bavi estetskom i rekonstruktivnom kirurgijom te mu je cilj omogućiti pacijentima najbolji mogući izgled … Continue reading

»

Tomica Bagatin

Specijalist maksilofacijalne kirurgije, sub. plastične kirurgije glave i vrata Dr. Tomica Bagatin najviše se bavi estetskom kirurgijom te mu je cilj pružiti pacijentima najsigurniju i najbolju kiruršku … Continue reading

»

Mislav Gjurić

Prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med. rođen je u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalizirao otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i doktorirao … Continue reading

»

Željana Bolanča

Dr. med. Željana Bolanča, spec. dermatovenerologije, rođena je u Splitu. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon odrađenog pripravničkog staža u KBC „Sestre milosrdnice“ završava i … Continue reading

»

Nevia Delalle

Dr. med. Nevia Delalle, spec. dermatovenerologije, rođena je u Splitu. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je Dermatovenerologiju u KBC „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu, a … Continue reading

»

Mladen Duduković

Mladen Duduković, M.D., Ph.D, plastični, rekonstruktivni i estetski kirurg, rođen je u Zagrebu. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu na kojem je i doktorirao. Završio je specijalizaciju … Continue reading

»