Mislav Gjurić

Prof. dr. sc. Mislav Gjurić, dr. med. rođen je u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalizirao otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Pročitajte više...

Završio je habilitaciju i profesuru na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Erlangen-Nürnberg, te tijekom 15-godišnjeg rada u Erlangenu subspecijalizaciju iz plastične kirurgije glave i vrate te mikrokirurgiju baze lubanje. Na Sveučilištu Frankfurt a.M. stekao završio je i subspecijalizaciju iz alergologije.
Stručnjak je za bolesti nosa, sinusa i uha te plastično-rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata. Područja posebnog interesa su funkcionalno-estetska kirurgija nosa, endoskopska laserska kirurgija sinusa i mikrokirurgija uha i slušnog živca. Jedan je od malobrojnih kirurga u svijetu koji izvodi najkompliciranije operacije na slušnom živcu kod tumora i ostalih bolesti u području baze lubanje.

Tijekom svoje stručne i znanstvene karijere profesor Gjurić surađuje s vodećim stručnjacima u svijetu te boravi na prestižnim klinikama u Europi i SAD-u.

Nastavnik je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Erlangen-Nürnberg i Zagreb. Član je i počasni član prestižnih međunarodnih stručnih udruženja koja pretežito okupljaju stručnjake iz područja kirurgije uha i plastično-rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.


Pročitajte još i ...