PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “NAŠIH PRVIH PET”

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “NAŠIH PRVIH PET”

Članak 1

Nagradni natječaj na portalu Estetica.hr priređuje i organizira: Start design d.o.o., Nad lipom 19. Oib: 24938902524 u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora i promocije partnera koji poklanjaju proizvode u svrhu vlastite promocije. Nagradni natječaj će se provoditi od 15.7.2021. do 23.7. 2021.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici i Instagram profilu organizatora.

Članak 4

POKLON KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj donosi 5 darivanja, a pokloni se dodjeljuju po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Poklon je neprenosiv i ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu koja nije navedena.

Start design d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost vezano za proizvod ili uslugu koju partner kompanije Start design poklanja na portalu Estetica.hr.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) ili Instagram (www.instagram.com). Članovi Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) ne smiju sudjelovati u nagradnom natječaju.

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu (https://www.facebook.com/estetica.hr)

  1. Pratiti Instagram profil ili Facebook stranicu Organizatora Estetica.hr
  2. Ostaviti komentar i označiti prijatelja prema uputi natječaja

U obzir će doći svi sudionici prijavljeni unutar roka natječaja.

Članak 7

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir, kao što je Arbitery.com. Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumično ime u skladu sa svim pravilima natječaja na kojeg korisnik niti organizator nemaju nikakav utjecaj.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook ili Instagram stranici Estetica.hr te na dnu članka u kojem je darivanje prvobitno objavljeno, a daljnja će komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom.

Dobitnicima će paket biti dostavljen na kućnu adresu ili ukoliko ne budu na kućnoj adresi, pošiljku će moći preuzeti u Hrvatskoj pošti naredna 3 dana.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici poklona, njihovo ime objavi na www.estetica.hr u svrhu obavještavanja dobitnika.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrade bit će objavljena na službenoj stranici Organizatora (www.estetica.hr), unutar članka posvećenog Naših prvih 5, nakon završetka roka trajanja natječaja, a završno s 7.9.2021.

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici ne mogu sudjelovati u Naših prvih 5 nagradnom natječaju

Članak 13

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 14

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu te se smatra da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Primopredajom i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku. Imena dobitnika nagrade bit će objavljena na službenoj stranici Organizatora (www.estetica.hr), unutar članka posvećenog Estetica.hr Naših prvih 5, nakon završetka roka trajanja natječaja, a završno s 4.9. 2021.

Maloljetnici ne mogu sudjelovati u Naših prvih pet nagradnom natječaju.

Članak 16

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenih Facebook i Instagram stranice Organizatora.

Članak 17

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom ili Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Start design  d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Start design d.o.o ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Organizator

Start design  d.o.o.

Pročitajte još i ...