10 posjeta stomatologu skraćeno na 1 dan: Do potpuno novog osmijeha u samo 24h

Petra Nemcova attends the screening of Blackkklansman during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 14, 2018 in Cannes, France., Image: 371731160, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, Abaca

Svakodnevni posjeti stomatologu i dugotrajan, mukotrpan put do savršenog osmijeha više nisu jedini način jer se u priznatoj hrvatskoj poliklinici do novog osmijeha dolazi jednostavnije i brže nego ikada prije. Naime, Poliklinika IMED dobila je status dnevne bolnice, čime je postala prva i jedina takva stomatološka poliklinika u Hrvatskoj.

Poliklinika IMED

Od pregleda do oporavka

Dnevna bolnica podrazumijeva kompletan proces od pregleda, dijagnostike, savjetovanja, zahvata i operacije u općoj anesteziji, ukoliko je to potrebno,  pa sve do oporavka. Pacijentima se tako osigurava ostanak u apartmanu s potpunom skrbi i kontrolom nakon operativnog zahvata.

Kako se sve više pacijenata odlučuje za složene zahvate istovremene ugradnje implantata i protetike, javila se potreba za pristupom prilagođenim moderom lifestyleu, u kojem nema puno vremena za oporavak. U Poliklinici IMED tako su napravili koncept cjelovitog liječenja o kojem nam je pojedinosti otkrio mr. sc. Marko Krmpotić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije.

mr. sc. Krmpotić, dr. med. dent.

„U složenim i zahtjevnim zahvatima uz upotrebu opće anestezije ugrađuju se implantati i izrađuju novi zubi u jednom danu, što je za pacijenta potpuno bezbolno i maksimalno komforno rješenje“, istaknuo je mr. sc. Krmpotić, dr. med. dent.

Zbog toga dio liječničkog tima čini i specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, a mr.sc. Krmpotić, dr. med. dent objašnjava kako se radi o vrlo kompleksnom obliku stomatološke terapije koja zahtjeva posebnu educiranost stručnjaka i adekvatnu tehnološku opremljenost ordinacije i laboratorija.

“All ion one”: Bezbolno, brzo i posve sigurno do novog osmijeha

Iskustva stručnog tima pokazuju kako upravo bol predstavlja  stres i  nelagodu pri posjetu stomatologu. Iz tog razloga primjena potpune anestezije tijekom terapije, posebno prilikom opsežnijih i dugotrajnijih zahvata, uvelike olakšava terapiju za pacijenta.

Koncept „all in one“ ugradnja je implantata u potpunoj anesteziji. Ovakav koncept inovativni je pristup u dentalnoj medicini i jedinstven u Hrvatskoj. Radi se o zahvatu prilagođenom pacijentu gdje se u jednom aktu, u potpunoj anesteziji, obavljaju svi potrebni radovi. Istovremeno se popravljaju, liječe ili vade zubi, modelira i nadograđuje kost, ugrađuju implantati i uzima otisak.

mr. sc. Krmpotić, dr. med. dent.

„Ono što bi se  standardnim protokolom radilo u nekoliko faza i više dolazaka u stomatološku ambulantu, sada se obavi u jednoj posjeti dok je pacijent uspavan”, objašnjava dr. Krmpotić, ističući kako je ovakav pristup moguć zahvaljujući dnevnoj bolnici u sklopu koje se takvi zahvati obavljaju rutinski, sigurno i potpuno bezbolno.

Oporavak je brz, a pacijent napušta polikliniku s privremenim radom nakon zahvata te nema potrebe za bolovanjem.

„All in one“  koncept najbolje dolazi do izražaja kod kompleksnih implanto-protetskih slučajeva, ali je primjenjiv i kod standardnih dentalnih zahvata, ukoliko pacijenti imaju strah od stomatologa ili samo žele maksimalan komfor.

mr. sc. Krmpotić, dr. med. dent. i stručni tim Poliklinike IMED

„Pomoću najsuvremenijih tehnologija u stomatologiji moguće je do potpuno novoga osmijeha doći sigurno i brzo. Zahvat se obavlja u potpunoj anesteziji. Dok pacijent spava, tim liječnika obavlja vađenja zuba, liječenja, popravke, brušenje, ugradnju implantata, a na kraju se uzima i otisak. Za manje od 24 sata pacijent dobiva potpuno novi osmijeh i potpunu funkcijsku i estetsku sanaciju, bez obzira na početno stanje pri dolasku. Takvim pristupom pacijentu se omogućuje da bezbolno i udobno, a potpuno sigurno obavi radove za koje je inače potrebno 5 – 10 posjeta“, naglašava mr. sc. Marko Krmpotić, dr. med. dent., dodajući kako su 10-godišnje iskustvo sa zahvatima u potpunoj anesteziji kao i tim specijalista Poliklinike IMED najbolji jamac za kvalitetu i sigurnost pacijenata.

mr. sc. Krmpotić, dr. med. dent. i stručni tim Poliklinike IMED

Specijalisti iz različitih područja

U „all in one“ konceptu u terapiju se po potrebi uključuju specijalisti iz različitih područja, zaduženi svaki za svoj dio. Ponekad je i do 15 stručnjaka direktno uključeno u liječenje tijekom terapije.

Specijalizirani tim za kompleksne stomatološke terapije čine oralni kirurg, protetičar, polivalentni stomatolog, anesteziolog, dentalni tehničari, anesteziološki tehničar, medicinske sestre i pomoćno osoblje.

„Rješavamo one slučajeve koji zahtijevaju složene multidisciplinarne pristupe, a naglasak stavljamo na liječenje i rješavanje zdravstvenih problema pacijenata pri čemu se vodi računa i o estetskoj komponenti. Svaka stomatološka terapija , po definiciji je i estetski zahvat. Moj tim i mene raduje činjenica da svojim znanjem i kompetencijom pomažemo u rješavanju složenih i zahtjevnih slučajeva te vraćamo osmijeh na lice našim pacijentima“, otkriva mr.sc. Marko Krmpotić, dr. med. dent.

Poliklinika IMED

Standard za kvalitetnu stomatološku praksu je multidisciplinarni timski pristup u liječenju, gdje svaki specijalist rješava problem za koji je najstručniji, a pacijent u konačnici dobiva najkvalitetniju moguću terapiju.

Riješiti se može gotovo svaki problem, a kao krajnji domet struke dr. Krmpotić ističe Zygomatične implantate za slučajeve ekstremne resorpcije kosti čeljusti.

„Uvođenjem dnevne bolnice svim klijentima omogućili smo potpuno zadovoljstvo i što kraće izbivanje od svakodnevnih obaveza, a cijeli tretman i postoperativni tijek brži su i efikasniji od standardne procedure”, slaže se stručni tim Poliklinike IMED.

Pročitajte još i ...